A MOB és a MPB stratégiai partnere

Célegyenesben a BUDAPESTI OLIMPIA megvalósíthatósági tanulmányának aktualizálása

A PricewaterhouseCoopers elkészült a négy évvel ezelőtti "Olimpia 2012" című megvalósíthatósági tanulmány aktualizálásával. A magyar vállalati elit által létrehozott civil szervezet, a BOM idén májusban bízta meg a tanácsadó céget egy 2016-os, illetve egy 2020-as rendezésű budapesti olimpia elemzésével, és most az egyik legnevesebb hazai közgazdaság-kutató műhellyel, a Kopint-Datorg ZRt-vel szerződött a tanulmány makrogazdasági opponensi tevékenységének ellátásáról.

A PricewaterhouseCoopers által készített átfogó, több száz oldalas tanulmány részletesen számba veszi a megvalósíthatóság gazdasági feltételeit.

Milyen változások tették szükségessé az aktualizálást?
• a rendezés éve 2012 helyett 2016 vagy 2020 lenne
• Magyarország EU-csatlakozása (az európai támogatások mértékének és célterületeinek konkretizálódása; a Nemzeti Fejlesztési Terv I. végrehajtásának tapasztalatai, az NFT II. prioritásainak körvonalazódása; a 2002 óta elindított, ill. tervezett közlekedési fejlesztések (autópálya, vasút);
• a magyar gazdaságpolitika alakulása, a növekedési pálya és gazdaságpolitikai prioritások változása, különös tekintettel az euró bevezetéséhez szükséges maastrichti kritériumok elérésének időzítésére;
• a forint árfolyamának alakulása;
• az athéni olimpia, valamint a 2012-es olimpia pályázatainak tanulságai;

A PwC 2002-ben készített tanulmányában felmérte az olimpia megrendezéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztési igényeket. A tanulmány akkor megállapította, hogy a szükséges fejlesztések túlnyomó többsége az olimpia megrendezése nélkül is szerepel Magyarország, illetve a Főváros fejlesztési terveiben. Ugyanakkor számítani lehet arra, hogy az olimpia időpontjáig esetlegesen előrehozandó infrastrukturális beruházásokkal kapcsolatos projektek a 2016-ig, illetve 2020-ig tartó időszakban pótlólagos költségvetési forrásokat, vagy egyéb alternatív finanszírozási formákat igényelnének.
A PricewaterhouseCoopers a tanulmány aktualizálása során figyelembe vette a Konvergencia Program, az Új Egyensúly Program, illetve az Új Magyarország Fejlesztési Terv adatait.

Ezen túlmenően aktualizálásra kerültek a következő részek:
• az infrastrukturális fejlesztések megvalósulása, ütemterve, illetve költségei;
• a rendezés várható költségei, illetve bevételei az athéni tényszámok és a 2012-es pályázatok tanulságainak figyelembevételével;
• a fejlesztések és költségek finanszírozásába bevonható EU támogatások és magántőke mértéke, a szükséges állami költségvetési szerepvállalás;
• a fejlesztések összevetése a jelenlegi gazdaságpolitikai prioritásokkal, a központi költségvetést terhelő fejlesztések hatása a növekedési alternatívákra és a költségvetés szerkezetére.

A PwC novemberben lezárta a munkát és a BOM megbízásából átadta az elemzést a Kopint-Datorg Konjunktúra-, Piackutató társaságnak, mely már meg is kezdte az ezzel kapcsolatos munkát.

„A BOM azt szeretné, ha ez az anyag egy nagyon tiszta képet adna arról, hogy hol is áll ma Magyarország a Budapesti Olimpia kérdésében, hogy aztán el lehessen dönteni, hogy milyen feltételekkel, milyen forgatókönyv mentén, melyik olimpiáért szállunk végre harcba. Ezért felkértük az ország egyik legjelentősebb közgazdaság-kutató műhelyét, a Kopint Datorg ZRt-t, hogy mint független szakértő, részletesen nézze át és véleményezze az elkészült tanulmányt mielőtt azt nyilvánosságra hozzuk és megküldjük a parlamenti pártoknak, a kormánynak, a fővárosnak és a MOB-nak.” - jelentette ki Szalay-Berzeviczy Attila, a BOM elnöke.

"A Kopint-Datorg örömmel fogadta el a BOM felkérését a PricewaterhouseCoopers által készített és most felújított megvalósíthatósági tanulmány értékelésére. Feladatunknak a tanulmányban vázolt makrogazdasági pálya elemzését, illetve a tanulmány egészének makrogazdasági és gazdaságpolitikai szempontú értékelését tekintjük. Egy esetleges budapesti olimpia rendkívüli makrogazdasági hatásai miatt fontosnak tartjuk, hogy munkánkkal hozzájáruljunk a rendezésről szóló döntés megalapozottságának biztosításához." – mondta dr. Palócz Éva, a Gazdaságkutatási Divízió vezérigazgató-helyettese, s egyben a projekt vezetője.

Az aktualizált tanulmány az opponens munkájának befejeztével előreláthatólag 2007. január folyamán kerül majd nyilvánosságra.

 

Támogatóink