A MOB és a MPB stratégiai partnere

Budapestre jöhet az Olimpia 2020-ban

A BOM bemutatta az aktualizált „Budapesti Olimpia” megvalósíthatósági tanulmányt. 

A BOM ma sajtótájékoztatón mutatta be a PricewaterhouseCoopers (PwC) által aktualizált budapesti rendezésű olimpia megvalósíthatósági tanulmányát, amelyre 2006. májusában adott megbízást. A PwC januárban fejezte be az elemzést egy 2016-os, illetve egy 2020-as rendezésre vonatkozóan. Ennek makrogazdasági opponensi feladatát a Kopint-Datorg Zrt. látta el.

A PwC által készített megvalósíthatósági tanulmány ismeretében a BOM elnöksége arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 2020-as olimpia reális és elérhető cél Magyarország számára. 

Ahhoz, hogy hazánk 2011-ben ütőképes pályázattal szálljon versenybe a 2020-as olimpia rendezési jogáért, a BOM véleménye szerint már idén számos feladatot meg kell oldani. Fontos teendő az ország és a Főváros hosszútávú fejlesztési terveinek összehangolása egy 2020-as ötkarikás játékok szükségleteivel, akárcsak az olimpia helyszíneinek előzetes kijelölése. E lépések megtételére a BOM vezetése egy önálló Olimpia Törvény megszületésében látja a garanciát, ezért a Kormánnyal, az öt parlamenti párttal és a Fővárossal folytatott előzetes egyeztetéseket követően a civil szervezet megbízta a Siegler Ügyvédi Irodát (a Weil/Gotschal & Manges LLP budapesti irodáját) a törvénytervezet elkészítésével. A BOM a törvénytervezet megírásának szakmai előkészítését saját forrásaiból finanszírozza, annak elkészülte után pedig vállalja a politikai egyeztetést, hogy a Parlament ötpárti konszenzussal tudja elfogadni azt.

A BOM elnökségének véleménye szerint a Kormány már ebben a ciklusban meg tud tenni egy sor olyan előkészületi lépést, amely a költségvetést egy forinttal sem terheli, viszont nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy a 2010-ben kezdődő ciklusban a hatalmon lévő kormány megalapozottan támogathassa Budapest jelentkezését 2011-ben a 2020-as Nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezésére.

A Kopint-Datorg opponensi véleménye megerősíti a PwC tanulmány azon megállapítását, miszerint a 2016-os olimpia megrendezése makrogazdasági szempontból nem reális, a 2020-as olimpiarendezés lehetősége azonban nem zárható ki - a tanulmányban is felsorolt előfeltételek teljesülése esetén. Alapvető feltétel ehhez a konvergencia-program sikeres megvalósítása, az euró bevezetése 2013-ig, és évi 3-4%-os átlagos éves gazdasági növekedés a következő évtizedben. A Kopint-Datorg további kockázatot lát abban, hogy az államháztartási stabilizációt közvetlenül követő – a stabilitás fenntartásának szempontjából még rendkívül érzékeny – időszak egy 2020-as rendezés esetén is összeérne az intenzív olimpiai felkészülés éveivel. 

A Kopint-Datorg opponensi véleménye leszögezi, hogy ma az államháztartási egyensúly helyreállítása a gazdaság elsődleges érdeke, ezért semmilyen pótlólagos állami beruházást nem szabad elkezdeni az olimpia rendezése jegyében, a stabilizáció éveiben. Célszerű azonban az Új Magyarország Fejlesztési Terv infrastruktúra-fejlesztési fejezeteinek koordinálása során már most figyelembe venni egy későbbi olimpia szempontjait is. 

Támogatóink