A MOB és a MPB stratégiai partnere

2017. évi BOM ösztöndíj pályázati felhívás

A „BOM a Magyar Sportért” Közhasznú Alapítvány a kiemelkedő sporttevékenységet folytató diákok részére, tanulmányaik eredményességének elősegítése céljából ösztöndíj pályázatot hirdet 2016. november 1. - 2017. január 15. között.

Az ösztöndíjra az a diák pályázhat, aki:

  • olimpiai, vagy paralimpiai sportágban szerepel és a saját sportági szakszövetsége együttműködési megállapodást kötött a „BOM a Magyar Sportért” Közhasznú Alapítvánnyal és
  • olimpiai, vagy paralimpiai kerettag vagy a pályázat évét követő legközelebbi olimpiai, illetve paralimpiai játékokon történő részvételre készül és
  • közép (OKJ-s képzés)-, vagy felsőfokú iskolarendszerű (tanulói vagy hallgatói jogviszony keretében folytatott) vagy iskolarendszeren kívüli, közoktatási intézmény vagy akkreditált, nem állami fenntartású - tandíjköteles -intézmény által nyújtott oktatásban, illetve képzésben vesz részt.

A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

1. Kitöltött pályázati adatlap

2. A sportági szakszövetség indokolással, aláírással és pecséttel ellátott hivatalos igazolása a szövetségi tagságról és az elért sporteredményről, főtitkári vagy elnöki javaslattal (1. melléklet)

3. Hallgatói igazolás (az oktatási intézmény aláírással és pecséttel ellátott hivatalos igazolása a képzésben való részvételről) (2. melléklet)

4. Amennyiben szociálisan rászoruló, ennek bemutatása.

Letöltendő dokumentumok:

Pályázati adatlap és mellékletek: 

Pályázati szabályzat: 

Ösztöndíj szerződés minta: 

A pályázatnak a fent felsorolt valamennyi dokumentumot tartalmaznia kell. A hibás, hiányos vagy valótlan tartalmú pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázatot kizárólag postai úton várjuk. Cím: BOM Alapítvány, 1535 Budapest, Pf.769

Pályázat leadásának határideje: 2017. január 15.

Pályázat elbírálásának folyamata:

A pályázatokat az Alapítvány Szakmai Bizottságának véleményezését követően az Alapítvány Kuratóriuma a pályázatban igazolt sportszakmai, tanulmányi, szociális helyzet figyelembe vételével, egyénileg, saját mérlegelése alapján bírálja el. Az Alapítvány döntése végleges, azzal szemben jogorvoslatra nincs lehetőség. A nyertes pályázóval, illetve pályázókkal az Alapítvány Támogatási (Ösztöndíj) szerződést köt legfeljebb a pályázó tanulmányainak befejezéséig tartó időtartamra. Az ösztöndíj folyósítása közvetlenül a képzést nyújtó oktatási intézmény részére történik.

A pályázat eredményéről a résztvevő pályázók a pályázati adatlapon megadott e-mail címen kapnak értesítést, legkésőbb 2017. február végéig.

További információ: Bóta Kinga főtitkárnál, botakinga@bomalapitvany.hu  

Támogatóink