A MOB és a MPB stratégiai partnere

Aktuális pályázatok

A BOM a Magyar Sportért Alapítvány kiemelkedően fontosnak tartja, hogy az országnak megannyi dicsőséget szerző élsportolók az aktív versenyzői évek befejeztével sikeresen lépjenek ki a civil életbe és a munkaerőpiacra. Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy a sport és a versenyzés, valamint az olimpiára és a paralimpiára való felkészülés mellett továbbtanuljanak, nyelvtudást és szakmát szerezzenek. Ezért az Alapítvány a kimagasló versenyzői eredményekkel rendelkező sportolók részére, tanulmányaik eredményességének elősegítése céljából működteti a Berzeviczy Albert Tanulmányi Ösztöndíj Programot, melyre minden év novemberétől pályázatot hirdet.

Pályázati feltételrendszer

  1. Olyan magyar sportoló pályázhat a Berzeviczy Albert Ösztöndíjra, aki olimpiai vagy paralimpiai kerettagnak mondhatja magát vagy a pályázat évét követő legközelebbi olimpiai, illetve paralimpiai játékokon történő részvételre készül.
  2. Azon olimpiai sportágak sportolói pályázhatnak a Berzeviczy Albert Ösztöndíjra, amelyek sportági szövetsége előzetesen együttműködési megállapodást kötött a BOM a Magyar Sportért Alapítvánnyal. A sportoló jelentkezését az Alapítvány akkor tudja érvényesen befogadni, ha jelentkezését a sportági szakszövetsége támogatja.
  3. Olyan magyar sportoló pályázhat a Berzeviczy Albert Ösztöndíjra, aki hazai közép vagy felsőfokú iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli, közoktatási intézmény vagy akkreditált, nem állami intézmény által nyújtott oktatásba jelentkezik, illetve már ott tanulmányokat folytat.

A jelentkezés módja

Az ösztöndíj megpályázásához a következő dokumentumok benyújtása szükséges:

  1. Kitöltött pályázati adatlap, ami letölthető a BOM a Magyar Sportért Alapítvány weboldaláról.
  2. A sportági szakszövetség hivatalos igazolása a pályázó versenyzői státuszáról és legjobb eredményeiről.
  3. A sportági szakszövetség elnöki vagy főtitkári ajánlása.
  4. A szociális háttér bemutatása amennyiben az ösztöndíj igénylése ilyen alapon is történik.

A pályázatot postai úton kell eljuttatni a BOM a Magyar Sportért Alapítvány címére (1535 Budapest, Pf. 769). A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15.

A benyújtott jelentkezéseket évente egyszer az Alapítvány Sportszakmai Bizottsága bírálja el. A rendelkezésre álló források függvényében a Bizottság tesz javaslatot a Kuratórium részére, hogy mely jelentkezők tanulmányát támogassa az Alapítvány az adott évben. A Berzeviczy Albert Ösztöndíj odaítéléséről a Bizottság javaslatának alapján az Alapítvány Kuratóriuma dönt mérlegelve a jelentkező szociális helyzetét, valamint tanulmányi és versenyzői eredményeit. A BOM a Magyar Sportért Alapítvány Kuratóriuma évente felülvizsgálja a már élő összes ösztöndíj szerződést és egyenként külön-külön dönt az újabb részletek fizetéséről a sportolók előző évi tanulmányi és versenyzői eredményeinek figyelembevételével.

A nyertes pályázóval a BOM a Magyar Sportért Alapítvány támogatási szerződést köt a pályázó tanulmányainak befejezéséig tartó időtartamra. A Berzeviczy Albert Ösztöndíj teljes összege vissza nem térítendő pénzbeli támogatás formájában kerül folyósításra közvetlenül a képzést nyújtó oktatási intézmény részére. Az ösztöndíj folyósítására a tandíjfizetés rendjének megfelelő részletekben, az adott oktatási intézmény által alkalmazott tanrend szerinti szemeszterenként egy alkalommal kerül sor. Az Alapítvány közhasznú minőségére való tekintettel az ösztöndíj mentes a személyi jövedelemadó alól.

Támogatóink