A MOB és a MPB stratégiai partnere

Aktuális pályázatok

A BOM a Magyar Sportért Alapítvány kiemelkedően fontosnak tartja, hogy az országnak megannyi dicsőséget szerző élsportolók az aktív versenyzői évek befejeztével sikeresen lépjenek ki a civil életbe és a munkaerőpiacra. Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy a sport és a versenyzés, valamint az olimpiára és a paralimpiára való felkészülés mellett továbbtanuljanak, nyelvtudást és szakmát szerezzenek. Ezért az Alapítvány a kimagasló versenyzői eredményekkel rendelkező sportolók részére, tanulmányaik eredményességének elősegítése céljából működteti a Berzeviczy Albert Tanulmányi Ösztöndíj Programot, melyre minden év novemberétől pályázatot hirdet.

Pályázati feltételrendszer

 1. Olyan magyar sportoló pályázhat a Berzeviczy Albert Ösztöndíjra, aki olimpiai vagy paralimpiai kerettagnak mondhatja magát vagy a pályázat évét követő legközelebbi olimpiai, illetve paralimpiai játékokon történő részvételre készül.
 2. Azon olimpiai sportágak sportolói pályázhatnak a Berzeviczy Albert Ösztöndíjra, amelyek sportági szövetsége előzetesen együttműködési megállapodást kötött a BOM a Magyar Sportért Alapítvánnyal. A sportoló jelentkezését az Alapítvány akkor tudja érvényesen befogadni, ha jelentkezését a sportági szakszövetsége támogatja.
 3. Olyan magyar sportoló pályázhat a Berzeviczy Albert Ösztöndíjra, aki hazai felsőfokú iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli, közoktatási intézmény vagy akkreditált, nem állami intézmény által nyújtott oktatásba jelentkezik, illetve már ott tanulmányokat folytat, illetve középfokú képzésben (OKJ) vesz részt.

A jelentkezés módja

Az ösztöndíj megpályázásához a következő dokumentumok benyújtása szükséges:

 1. Kitöltött pályázati adatlap, ami letölthető a BOM a Magyar Sportért Alapítvány weboldaláról.
 2. A sportági szakszövetség hivatalos igazolása a pályázó versenyzői státuszáról és legjobb eredményeiről.
 3. A sportági szakszövetség elnöki vagy főtitkári ajánlása.
 4. A szociális háttér bemutatása amennyiben az ösztöndíj igénylése ilyen alapon is történik.

A pályázatot postai úton kell eljuttatni a BOM a Magyar Sportért Alapítvány címére (1535 Budapest, Pf. 769). A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 15.

A benyújtott jelentkezéseket évente egyszer az Alapítvány Sportszakmai Bizottsága bírálja el. A rendelkezésre álló források függvényében a Bizottság tesz javaslatot a Kuratórium részére, hogy mely jelentkezők tanulmányát támogassa az Alapítvány az adott évben. A Berzeviczy Albert Ösztöndíj odaítéléséről a Bizottság javaslatának alapján az Alapítvány Kuratóriuma dönt mérlegelve a jelentkező szociális helyzetét, valamint tanulmányi és versenyzői eredményeit. A BOM a Magyar Sportért Alapítvány Kuratóriuma évente felülvizsgálja a már élő összes ösztöndíj szerződést és egyenként külön-külön dönt az újabb részletek fizetéséről a sportolók előző évi tanulmányi és versenyzői eredményeinek figyelembevételével.

A nyertes pályázóval a BOM a Magyar Sportért Alapítvány támogatási szerződést köt a pályázó tanulmányainak befejezéséig tartó időtartamra. A Berzeviczy Albert Ösztöndíj teljes összege vissza nem térítendő pénzbeli támogatás formájában kerül folyósításra közvetlenül a képzést nyújtó oktatási intézmény részére. Az ösztöndíj folyósítására a tandíjfizetés rendjének megfelelő részletekben, az adott oktatási intézmény által alkalmazott tanrend szerinti szemeszterenként egy alkalommal kerül sor. Az Alapítvány közhasznú minőségére való tekintettel az ösztöndíj mentes a személyi jövedelemadó alól.

 • 2022. évi BOM ösztöndíj pályázati felhívás

  FRISSÍTÉS! A pályázat eredményéről 2022. március 22.-én fogunk kiértesíteni minden pályázót!

  A „BOM a Magyar Sportért” Közhasznú Alapítvány a kiemelkedő sporttevékenységet folytató diákok részére, tanulmányaik eredményességének elősegítése céljából ösztöndíj pályázatot hirdet, immáron kilencedik alkalommal.

  2021-től állami finanszírozásban résztvevő sportolók pályázatát is várjuk. (Őket havi 50.000 Ft támogatásban részesítjük, a tanév ideje alatt, egészen a képzési ideje végéig.)

  A Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság, mint az Alapítvány stratégiai partnerei és főtámogatói, aktívan részt vesznek a pályázat lebonyolításában.

  Részletek...
Támogatóink