A MOB és a MPB stratégiai partnere

Döntés a Parlamentben az Olimpia törvényről

A mai napon dönt az Országgyűlés Házbizottsága arról, hogy eltérve a Házszabálytól a Parlament még ma délután szavazhat-e a 2020-as olimpia megpályázását előkészítő Olimpia Törvényről, vagy csak jövő februárban. A mostani döntés jelentős mértékben felgyorsítaná Budapest 2011-ben esedékes kandidálásának az előkészítését

Egy évvel ezelőtt, 2008. december 18-án a Fővárosi Közgyűlés ötpárti támogatással elfogadta a BOM Egyesület által előkészített, a 2020. évi nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezésére vonatkozó pályázatról szóló törvényt (Olimpia Törvény) tervezetét. A Fővárosi Közgyűlés ezt követően egyhangú döntést hozott arról, hogy élve felterjesztési jogával, kezdeményezi a Kormánynál és a parlamenti frakcióknál az olimpia törvénytervezet elfogadását. Egy éves előkészítő munkát követően 2009. december 8-án az Országgyűlés Sport- és Turisztikai Bizottsága ötpárti konszenzus mellett úgy döntött, hogy az Olimpia Törvényt benyújtja a Parlament elé, lehetőséget adva a tervezet Országgyűlés általi elfogadására, hogy felállhasson a hivatalos Budapest 2020 Pályázat Előkészítő Bizottság (PEB).

Az Országgyűlés Házszabálya kimondja, hogy kivételesen, a Házbizottság javaslatára az Országgyűlés úgy határozhat, hogy valamely ügy tárgyalása során eltér a Házszabály rendelkezéseitől. A Parlament működése során előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor jelentős érdek fűződik a gyors döntéshez. Ilyen kivételes esetekben kerülhet sor a Házszabálytól való eltérésre, melyet a jelen lévő képviselők négyötödének szavazatával lehet elérni. A Házbizottság pozitív döntése esetén a Parlament jelen levő képviselőinek szintén négyötödös többséggel kell elfogadnia az Olimpia Törvényt, ahhoz, hogy 1953 után először ismét komoly lépések történjenek egy magyarországi rendezésű olimpia érdekében.

Az Olimpia Törvény elfogadása még nem jelenti azt, hogy 2011-ben Budapest már biztosan megpályázza a 2020-as olimpiai játékokat, pusztán hivatalos kereteket és megfelelő feltételeket biztosít az olimpiai pályázatról való 2011-es döntés előkészítéséhez. Az Olimpia Törvény ötpárti támogatása és parlamenti elfogadása kifejezi a 2020. évi olimpiai játékok megpályázásának előkészítésére vonatkozó egységes politikai és társadalmi támogatottságot, mely alapvető feltétele annak, hogy a nemzetközi világ és a NOB komolyan vegye Magyarország olimpiai szándékait. Az Olimpia Törvény a sikeres kandidálás záloga mely jelen formájában a Budapest 2020 Pályázat Előkészítő Bizottság (PEB) létrehozásáról és egy cselekvési terv meghatározásáról rendelkezik.

 

 

Támogatóink